Sekcja

Sekcja Biometryczna Koła Leśników

Sekcja Biometryczna Koła Leśników UPP zrzesza przede wszystkim osoby chcące zdobyć i rozwijać umiejętności oraz wiedzę z zakresu biometrii. Członkowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z dendrometrią i produkcyjnością lasu, sprzętem dendrometrycznym, metodyką zakładania powierzchni próbnych, określaniem cech biometrycznych drzew i drzewostanów oraz edukacją leśną. Organizowane są wyjazdy m.in. na obozy naukowe w celu wykorzystania […]